Warszawa Praga Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Praga
  • Warszawa Praga
  • powstanie w getcie, wysiedlenie
  • mieszkaniowe, praca
  • kontakty z innymi Żydami, praca, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie Tauby i Aleksandra Klajnmanów po stronie aryjskiej.