Warszawa Praga From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Praga
  • Warszawa Praga
  • Ghetto Uprising, deportation
  • housing, work
  • contacts with other Jews , work, with Aryan documents
  • Mieszkanie Tauby i Aleksandra Klajnmanów po stronie aryjskiej.