Nieznana [mieszkanie Azriela Lichtenberga] Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • brak infromacji
  • Nieznana [mieszkanie Azriela Lichtenberga]
  • getto
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • mieszkaniowe
  • W getcie, na nieznanej ulicy mieszkał Azriel Lichtenberg z żoną.