Relacja 301-4901; w Archiwum ŻIH

  • Jechiel
  • Lichtenberg
  • relacja
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Jechiel Lichtenberg wyszedł z getta w maju 1943 r., ukrywał się po stronie aryjskiej. 29.01.1951 r. złożył zeznanie o okolicznościach śmierci Czerniakowa, o której usłyszał w 1943 r. od Małamuda, krewnego żony swojego brata Azriela, który opowiadał mu o śmierci Czerniakowa w 1943 r., jeszcze w getcie. 2 str. Relacji.