Terespolska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Grochów
  • Terespolska
  • powstanie w getcie
  • działania Niemców, działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc
  • Na początku maja 1943 r. na bocznicy kolejowej przy ul. Terespolskiej zostało zamkniętych 12 Żydów z getta.

  • Relacja Marii Jiruskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 231-234