róg Siennej i Żelaznej Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • róg Siennej i Żelaznej
  • wysiedlenie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • działacze, strona aryjska, wyjście z getta
  • Brama getta, przez którą Bermanowie wyszli na aryjską stronę.

  • Relacja Basi Temkin-Bermanowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 213-215