Radna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Powiśle
 • Radna
 • 4
 • Redakcja konspiracyjnego pisma „Prawda”
 • w mieszkaniu
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, dzieci, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc od Żydów, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Władysław Bartoszewski pomaga Marii Kann zdobyć pieniądze dla rodziny przechowującej żydowskie dziecko.

 • Str. 7 – 8