Przejazd Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Przejazd
  • 5
  • działania Polaków, pomoc
  • dzieci, klasztor/kościół, pomoc lokalowa
  • Bursa prowadzona przez siostry Urszulanki dla ok. 60 uczennic.

  • Relacja s. Marii Stelli Trzecieskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 599-603