Promyka Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Promyka
  • 43
  • powstanie warszawskie
  • konspiracja
  • konspiracja żydowska
  • ukrywało się po powstaniu warszawskim kilku bojowców

  • 212