Nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • przed gettem
  • mieszkaniowe
  • pomoc indywidualna , pomoc lokalowa
  • Mieszkanie znajomych rodziny Lewartowiczów, u których zatrzymali się oni we wrześniu 1993 r.