Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • before Ghetto
  • housing
  • individual help , housing assistence
  • Mieszkanie znajomych rodziny Lewartowiczów, u których zatrzymali się oni we wrześniu 1993 r.