Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Mieszkanie Czesława Drewiczewskiego
  • in an apartment
  • Poles operations, underground activity, help
  • atmosphere , other help, Polish underground movement , contacts with other Jews , one-off help, help from Jews, material help
  • Mieczysław Chyżyński ustala na konspiracyjnym spotkaniu, że z pomocą kolejarzy przeszmugluje broń z wagonów kolejowych do getta.

  • Str. 116 (6) – 117 (7)