mieszkanie Jana i Wandy Skoczków Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • brak infromacji
 • mieszkanie Jana i Wandy Skoczków
 • w mieszkaniu
 • powstanie w getcie
 • działania Polaków, konspiracja, mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, konspiracja polska, pomoc lokalowa
 • W mieszkaniu Jana i Wandy Skoczków ukrywała się część grupy bojowej Żydów po wyjściu z powstania w getcie.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176