Madalińskiego Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Mokotów
 • Madalińskiego
 • 24 m 42
 • Mieszkanie Mirosławy Merson
 • w mieszkaniu
 • wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, Medal Sprawiedliwych, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc jednorazowa, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, znajomi
 • Basia Folkman ucieka z Ostrowca do Warszawy, Janina Grundgand umieszcza ją u swojej siostry, Miry Merson.

 • Powiązana relacja Edzi Drach O3/2313

 • Str. 2