Relacja O3/2532; w Archiwum Yad Vashem

  • Basia
  • Folkman
  • relacja
  • nie
  • po wojnie
  • polski
  • Relacja Basi Folkman, Hindy Malachi i Reni Szewes. Wszystkie trzy urodzone na początku lat 20-tych, mieszkają przed wojną w Ostrowcu Kieleckim (obecnie Świętokrzyskim). Do Warszawy przyjeżdżają w 1942 i 1943 roku, przez Edzię Fefer nawiązują kontakt z Janiną Grundgand, która pomaga im do końca wojny; załatwia im aryjskie dokumenty i pracę, szuka kryjówek, wspiera ich krewnych.
    Relacja spisana w1963 roku przez H. Rylskiego.