Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 35
  • w getcie
  • społeczne
  • działacze, twórcy
  • Teatr Femina, dyrekcja - tytularny Niemiec , Hirszfeld, S. Ryba, M. Winter

  • 98,145, 174