Leszno Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Leszno
  • 35
  • mieszkanie prywatne
  • w getcie
  • działania Niemców
  • działacze, mieszkaniowe
  • mieszkała Alicja Mendelson oraz działacz Goldberg - zastrzelony podczas nocy bartłomiejowej

  • Mendelson, Alicja; relacja 301-6426