Leszno Z Warszawy

 • TAK
 • Z Warszawy
 • Leszno
 • 13
 • w getcie
 • społeczne
 • konspiracja, pomoc, wyjście z getta
 • Mieszkanie Zbigniewa Petrykowskiego, które służyło jako punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176