Krasińskiego Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Żoliborz
  • Krasińskiego
  • 21
  • mieszkaniowe, pomoc
  • pomoc długotrwała, pomoc lokalowa
  • W mieszkaniu Walerii Gajdamowicz na Żoliborzu ukrywali się przez jakiś czas Bermanowie.

  • Relacja Basi Temkin-Bermanowej, w „Ten jest z ojczyzny mojej”; autorka nie podaje adresu.

  • 377-379