Hrubieszów Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Hrubieszów
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc indywidualna , poza Warszawą, znajomi
  • Morris Grzymek ucieka z warszawskiego getta do Hrubieszowa. Pomaga mu w tym kolega Tadek Dubielecki.