Hrubieszów From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Hrubieszów
  • in an apartment
  • in the Ghetto
  • Poles operations, help
  • other help, individual help , outside of Warsaw, acquaintances
  • Morris Grzymek ucieka z warszawskiego getta do Hrubieszowa. Pomaga mu w tym kolega Tadek Dubielecki.