Czerwonego Krzyża Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Powiśle
  • Czerwonego Krzyża
  • życie prywatne/życie codzienne
  • znajomi
  • mieszka dawna przyjaciółka Stefana Chaskielewicza

  • 29