Czerwonego Krzyża From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Powiśle
  • Czerwonego Krzyża
  • private/everyday life
  • acquaintances
  • Stefan Chaskielewicz's former friend lives there

  • 29