Chmielna Z Warszawy

 • NIE
 • Z Warszawy
 • Śródmieście
 • Chmielna
 • Mieszkanie Wojciechowskiej
 • na powierzchni
 • wysiedlenie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, konspiracja polska, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, praca, z papierami aryjskimi
 • Renia Niskier nawiązuje kontakt z Janiną Grundgand, która załatwia jej aryjskie dokumenty i umieszcza Renię u swojej ciotki Wojciechowskiej.

 • str. 9