Cegłów Spoza Warszawy

  • NIE
  • Spoza Warszawy
  • Cegłów
  • działania Polaków, konspiracja, pomoc
  • konspiracja polska, pomoc długotrwała
  • W Cegłowie Julian Grobelny ("Trojan") miał mały domek z ogródkiem.

  • Relacja Ireny Sendlerowej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 99