Zawiadomienie o treści ultimatum o podpaleniu...

  • YES
  • Zawiadomienie o treści ultimatum o podpaleniu Leszna i Nowolipia ogłaszano ustnie na podwórzach domów. W czwartek Niemcy przystąpili do palenia tych ulic, bez względu na to, czy maszyny i towar z szopów został wywieziony. Zatrudnieni przy wywozie ilekroć wracają z pracy, sprowadzają z sobą kilka osób z bunkrów na Lesznie. Szofer-aryjczyk otrzymuje za to wysokie wynagrodzenie. Zjawiają się też pojedynczy ludzie, którzy po załadowaniu na Umschlagu wyskoczyli z wagonów z pędzącego pociągu

  • 1943-04-29
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • German operations
  • Germans, Poles, rescue attempts, street, deportation
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [32]