Właściciel sklepu rozdzielczego przy Niskiej 8...

  • YES
  • Właściciel sklepu rozdzielczego przy Niskiej 8, funkcjonariusz SP, który w pierwszym dniu powstania nie miał jakoby nic do sprzedania, załadował pełen wóz artykułów spożywczych - chałki, masło, sery itp. wartości ok 2 mln zł

  • 1943-04-28
  • 1943-04-28
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • business
  • address, the rich, trade, Jewish police
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [27]