Warm zorganizował wyjazd błatnego SS-mana w ce...

 • YES
 • Warm zorganizował wyjazd błatnego SS-mana w celu sprowadzenia z bunkrów na Gęsiej ludzi do małego getta - sprowadzono 9 osób z Gęsiej 83, bunkier na Gęsiej 81 był już zasypany. SS-man otrzymał za ten kurs 10 tys, woźnica 5 tys, służby werkschutzu u wylotu Prostej łącznie z żandarmem 2 tys zł.

 • 1943-04-28
 • 1943-04-28
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • German operations
 • address, prices, communication, hideout, Germans
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • ,36,37
 • ten fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str253

 • Related people:

  • Bader Szloma

   During the uprising in the bunker at Gesia Street No. 83. With his daughter and son-in-law taken to the small ghetto...

  • Kirsztajn Unknown

   during the uprising, in the bunker at Gesia Street No. 83; on 28 April 1943, taken by bribed SS-men, gendarme and ca...

  • Madera Unknown

   during the Uprising in the bunker at Gesia Street No. 83; 28 April 1943 together with his wife and brother-in law br...