W siedzibie Ż.T.O.S., na ul. Tłomackie 13 na d...

  • YES
  • W siedzibie Ż.T.O.S., na ul. Tłomackie 13 na dużej sali II piętra, dyżurowali, kolejno, delegaci Komitetów Ziomkostw w Sekcji Opieki nad Uchodźcami i Pogorzelcami przy Ż.T.O.S. Byli to m. in. L.Wartski, Sz. Kapłan, M. Reduhold (?), H. Wasser, W. Bieżuński, Gelenter, Bursztyn, Karniszyn. Tutaj przyjmowali interesantów, wydawali przyznane przydziały. Tu też odbywali zebrania.

  • before formation of the ghetto, in the ghetto
  • administrative
  • activists, care / social welfare, aid, Jews