Tłomackie From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Tłomackie
  • 13
  • other
  • activists
  • Siedziba Ż.T.O.S. Tutaj, na dużej sali II piętra, dyżurowali również przedstawiciele Komitetów Ziomkostw