W czasie kotła Michalsen decydował o wysokości...

 • YES
 • W czasie kotła Michalsen decydował o wysokości kontyngentu osobowego jaki ma być przyznany poszczególnym szopom i Gminie.

 • deportation
 • German operations
 • Judenrat, Germans, Shops
 • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

 • ,16
 • Related people:

  • Michalsen Unknown

   SS-Hauptsturmfuehrer from the S. O. in Lublin. He controlled the Warsaw ghetto on behalf of Reinhardt Action (Einsat...