Przekupiony SSman sprowadził z bunkra śmieciar...

  • YES
  • Przekupiony SSman sprowadził z bunkra śmieciarzy 24 osoby, m.in. jednego postrzelonego w nogę w momencie ucieczki z bunkra. SSman dostał za kurs 35 tys, woźnica 10 tys, werkschutz 1,5 tys.zł

  • 1943-04-29
  • 1943-04-29
  • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
  • German operations
  • prices, hideout, Germans, rescue attempts
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [37]
  • ten fragment drukowany w "Pamiętniki z getta warszawskiego" str 253-4