Od stycznia 43 na Befehlstelle stacjonował odd...

  • YES
  • Od stycznia 43 na Befehlstelle stacjonował oddział żandarmerii w związku z wzmożeniem ilości patroli w celu ukrócenia szabru ze strony Polaków. Wielu Polaków, zwłaszcza wyrostków, przychodziło do byłego getta i z pustych mieszkań wynosili wszystko co się dało

  • styczeń 43
  • in the ghetto
  • German operations, business
  • Germans, Poles
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [16,17]
  • drukowane w "Pamiętniki z getta warsz. "str 77