Befehlstelle mieściło się na Ogrodowej 17 w gm...

  • YES
  • Befehlstelle mieściło się na Ogrodowej 17 w gmachu Kierownictwa SP, a przeniosło się na Żelazną 103, gdy gmach KSP ostatecznie został wyłączony z getta, pod koniec września .

  • 1942-07-22
  • koniec września 42
  • deportation
  • administrative, German operations
  • address, Germans, Jewish police
  • Warm, Ber, fragmenty relacji drukowane w "Pamiętniki z getta warszawskiego. Fragmenty i regesty", opr. M. Grynberg

  • [2,5]
  • ten fragment drukowany