Street: City: From Warsaw Agenci policji zabierają Ludwikę i Alinkę Abrahamerowe na komisariat, Tadeusz Gebethner płaci za ich uwolnienie.