From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • XI Komisariat Polskiej Policji w Warszawie
  • Germans operations, Poles operations
  • Polish Police
  • 4,5