From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • XII Komisariat policji
  • administrative, denunciation , Poles operations, help, blackmail
  • atmosphere , children, hosts, other help, costs, Polish Police, long-lasting help, individual help , one-off help, material help , blackmailer/ "szmalcownik", with Aryan documents , acquaintances
  • Agenci policji zabierają Ludwikę i Alinkę Abrahamerowe na komisariat, Tadeusz Gebethner płaci za ich uwolnienie.

  • Str. 24 – 26