Przejazd From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Przejazd
  • 5
  • Poles operations, help
  • children, monastery/church, housing assistence
  • Bursa prowadzona przez siostry Urszulanki dla ok. 60 uczennic.

  • Relacja s. Marii Stelli Trzecieskiej w „Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • 599-603