Nieznana From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Dom państwa Muszelów
  • on surface , in an apartment
  • deportation
  • Poles operations, housing, help, private/everyday life
  • atmosphere , hosts, other help, contacts with other Jews , individual help , one-off help, housing assistence , material help
  • Maria Miller dociera do znajomych chłopaka, który przywiózł ją z okolic Łochowa do Warszawy.

  • Cz. 3 filmu