Wywiad USC 4737 - Maria Miller

  • Maria
  • Miller
  • interviews USC Shoah Foundation
  • no
  • after the war
  • French
  • Maria Miller, z domu Szpilberg, urodzona w 1923 roku; ojciec zajmuje się handlem. Ma starszą siostrę Helenę i młodszą – Irenę. Po wybuchu wojny rodzina przenosi się do getta; Maria pracuje w fabryce guzików. W czasie Wielkiej Akcji traci prawie całą rodzinę; ucieka z transportu do Treblinki. Wraca do getta. Wychodzi na aryjską stronę w styczniu 1943; pracuje w zakładach Philips’a, fabryka zapewnia jej mieszkanie. Bierze udział w powstaniu warszawskim, w szeregach Armii Ludowej. Zostaje w Warszawie do wejścia Rosjan. W 1957 emigruje z rodziną do Francji. Wywiad przeprowadziła w 1995 roku w Paryżu Danielle Letitchewsky.