Krasińskiego From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Żoliborz
  • Krasińskiego
  • 21
  • housing, help
  • long-lasting help, housing assistence
  • W mieszkaniu Walerii Gajdamowicz na Żoliborzu ukrywali się przez jakiś czas Bermanowie.

  • Relacja Basi Temkin-Bermanowej, w „Ten jest z ojczyzny mojej”; autorka nie podaje adresu.

  • 377-379