Krakowskie Przedmieście From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Krakowskie Przedmieście
  • pokoik za restauracją na Krakowskim Przedmieściu
  • Poles operations, underground activity, help
  • illness, other help, Polish underground movement , medical, long-lasting help, help from other organisation , quarter/district
  • W pokoiku za restauracją na Krakowskim Przedmieściu dr Ludwik Rostkowski otrzymywał adresy chorych osób, które należało odwiedzić.

  • Relacja Ludwika Rostkowskiego i Tadeusza Stępniewskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 113