Koszykowa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Midtown
  • Koszykowa
  • 15
  • in an apartment
  • housing
  • Roza Chmilewska's flat.

  • Reicher, Edward W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945 (In Broad Daylight. A Diary of a Jewish Doctor 1939 - 1945)

  • 103