Nie ma gdzie nocować , pomaga mu prostytutka-...

  • NO
  • Nie ma gdzie nocować , pomaga mu prostytutka- mieszka u niej- po paru tygodniach ona ma zły sen - Reicher opuszcza mieszkanie

  • lato 43
  • Poles operations, housing
  • individual help , housing assistence
  • Reicher, Edward, W ostrym świetle dnia. Dziennik żydowskiego lekarza 1939-1945

  • 113