Gęsia From Warsaw

 • YES
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Gęsia
 • 79
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943, in the ghetto, deportation
 • business, social/communal
 • economy, hideout, Germans, Shops, deportation
 • szop metalowy pod kierownictwem Nussa, protegowanego Niemca. Podczas I i II akcji żadnego z jego pracowników nie wywieziono. Na jego terenie stale przebywała załoga Wehrmachtu dla ochrony. Oficjalnie mówiono, że szop przetapia łuski pocisków armatnich dla Wehrmachtu, dlatego jest pod ochroną wojska. Duże znaczenie miały wpływy Nussa, który przyjaźnił się z oficerami Wehrmachtu i gestapo. Szop został zlikwidowany w czasie powstania.
  Po I akcji pracował w nim Łazarz Menes. Pracownicy szopu wychodzili do pracy na aryjską stronę. Przed powstaniem wybudowali na terenie szopu 4 podziemne schrony - arcydzieła, w tym jeden z wielkim transformatorem elektrycznym. Menes z matką ukrywali się w jednym z nich w początkach maja 1943. Schron został odkryty przez Niemców, a ludzie zginęli, w tym matka Łazarza Menesa.

 • Łazarz Menes
  1910-1979

  Wspomnienia

  Przebieg wysiedlenia z getta warszawskiego do obozu zagłady w 1942 roku. System kart pracy, które miały gwarantować przeżycie, ale nie były honorowane. Próby ukrywania się w schronach. Akcje wysiedleńcze w styczniu i kwietniu 1943 roku. Przeżycia mieszkańców schronów po wybuchu powstania.

  Autor ukrywał się w schronach do sierpnia 1943 r., następnie przedostał się na tzw. aryjską stronę, gdzie korzystał z pomocy żony-katoliczki. Po wojnie został adwokatem w Warszawie.

  Maszynopis, s. 1-19, format: 290 x 210 mm, jęz. polski

  Pamiętnik autoryzowany 18 kwietnia 1964 roku.

  Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego
  ul. Tłomackie 3/5
  00-090 Warszawa
  tel. (48) (22) 827 92 21, fax: (48)(22) 827 83 72
  secretary@jewishinstitute.org.pl
  www.jewishinstitute.org.pl

 • 11-14