Street: Grochowska City: From Warsaw Stasiek (Jan Jankowski) pewnego dnia, po przejściu na stronę aryjską, zauważył pracujących Żydów na Grochowskiej.

  • House number: przy torach tramwajowych