Chmielna From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Midtown
 • Chmielna
 • 24
 • before Ghetto , in the Ghetto
 • Poles operations, underground activity, help
 • other help, Polish underground movement , housing assistence
 • Mieszkanie inż. Kamińskiego, które stanowiło punkt przerzutowy dla osób, którym pomagała grupa Iwańskiego- szczególnie zagrożonych Żydów, którzy mieli być przerzuceni przez zieloną granicę.

 • Relacja Bernarda Marka o Henryku Iwańskim i jego grupie o w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".
  Przypis: Najnowsze ustalenia historyków stawiają pod znakiem zapytania zakres i szczególne działania grupy Iwańskiego.

 • s. 176