Biała From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Biała
  • 8
  • in an apartment
  • housing
  • Mieszkanie kilkupokojowe na parterze w getcie, do którego przeprowadziła się rodzina Neudingów, Jerzy i Janina z córeczką Joanną. Razem z nimi mieszkali rodzice Janiny, Feliks i Gustawa Perl, oraz ich druga córka Wanda, oraz matka Jerzego, Anna Neuding. Jerzy Neuding należał do org. podziemnej „Barykada Wolności” i prowadził w mieszkaniu kolportaż gazetek. Na Białej został aresztowany.