Biała Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Biała
  • 8
  • w mieszkaniu
  • mieszkaniowe
  • Mieszkanie kilkupokojowe na parterze w getcie, do którego przeprowadziła się rodzina Neudingów, Jerzy i Janina z córeczką Joanną. Razem z nimi mieszkali rodzice Janiny, Feliks i Gustawa Perl, oraz ich druga córka Wanda, oraz matka Jerzego, Anna Neuding. Jerzy Neuding należał do org. podziemnej „Barykada Wolności” i prowadził w mieszkaniu kolportaż gazetek. Na Białej został aresztowany.