Dzieci Holocaustu Mówią... t. IV

  • Katarzyna Meloch
  • Halina Szostkiewicz
  • Warszawa
  • 2012
  • personal accounts
  • yes
  • after the war
  • Polish
  • Zbiór wojennych wspomnień dzieci żydowskich, które przetrwały okupację w Polsce. Kolejny, trzeci tom składa się z 24 tekstów, przygotowanych do druku przez Katarzynę Meloch i Halinę Szostkiewicz.